Skredkurs

Måling av helningsvinkel med clinometerDen største faren i vinterfjellet er snøskred, og statistikken syner at sjansen er liten om ein fyrst vert begreven.
Kvar går skredene? I kva type snø og vær går skredene? Dette er spørsmål me vil prøve å få svar på i løpet av desse dagane.

I tillegg vil me øve på kva me skal gjere om ein sjølv eller ein kamerat fyrst vert begreven av snø. Me går på tur for å nytte oss av lærdomen, kvar dag.

Deltakarane skal gjennom kurset oppnå ei grunnleggjande forståing for snøskred, snøskredfare, vurdering av terrenget og andre høve som påvirkar skredfara samt vegvalg i skredfarleg lende.
Me gjev innføring i metodar for å undersøke snødekket og stabilitet. Etter kurset skal ein også meistre kameratredning ved snøskred. Me legg vekt på mykje tur og vegleiing på kurset.

 Jostedalskursa går over 3, eventuelt 5 dagar, mens skredkursa på Fondsbu går over ei helg, 2 dagar.

Oppmøte kvelden før med gjennomgang av program og introduksjon av vegleiarar og deltakarar.

Uttesting av rutsjblokk på skredkurs Momentliste:

- Lendevurderingar.
- Snøkjennskap.
- Vær og vind.
- Orientering.
- Kameratredning.
- Sende / mottakarutstyr.
- Fyrstehjelp i fjellet.
- Turplanlegging.

Utstyr:

Varme kler til vintersbruk, inkludert varmt undertøy og regn og vindtette ytterklede.
Ski eller snøbrett og trug., spliboard.
Skifelder.
Om du har; sendar/mottakarutsyr ,spade,søkestang, vinkelmålar
Dagstursekk  30-50 liter.
 

Overnatting:
Jostedal hotel eller Jostedal Camping.


Alpin skredkurs


På veg ned eit vårsnøskred. Namnet antyder at det vil leggje meir vekt på ferdsel i bratt lende. Alpinsnøskredkurs vil gå over 5 dagar og innehalde moment som snøbakketeknikk, skiteknikk i brattare lende og mykje øving på bruk av kameratredning. Me vil øve på taktisk køyring i heng med omsyn til disiplin og korleis belaste snødekke mindra. Både randonnee, telemarkski med plastsko kan nyttast.

Kurset vil også gjennomgå det ein gjer på eit 3-dagrs kurs, alt etter nivået på deltakarane. Me vil også nytte ein dag ved Sogn Skisenter for å få fleire høgdemeter med vurderingar med tanke på sporval nedover og skiteknikk.  Det vil vere meir fokus på stabilitetstestar og praktisk tilnærming til skredterreng.

Oppmøte kvelden før med gjennomgang av program og introduksjon av vegleiarar og deltakarar.

Uttesting av rutsjblokk på skredkurs Momentliste:

- Lendevurderingar.
- Snøkjennskap.
- Vær og vind.
- Orientering.
- Kameratredning.
- Sende / mottakarutstyr.
- Fyrstehjelp i fjellet.
- Turplanlegging.

Utstyr:

Varme kler til vintersbruk, inkludert varmt undertøy og regn og vindtette ytterklede.
Ski eller snøbrett og trug., spliboard.
Skifelder.
Om du har; sendar/mottakarutsyr ,spade,søkestang, vinkelmålar
Dagstursekk  30-50 liter.


Overnatting:
Overnatting:
Jostedal hotel eller Jostedal Camping.Skredkurs 2013

NF-skredkurs Jostedal

Datoar kjem snart- er de ei gruppe, berre ta kontakt

3 dagar kr. 3700.-
inkl. overnatting


Alpint skredkurs


5 dagar kr. 5800,-
Inkl. overnatting.

Overnatting:
www.jostedalhotel.no
www.jostedalcamping.no

Avstandar til Jostedalen:
Oslo 370 km
Bergen 260 km
Florø 205 km
Lillehammer 300 km

Bussruter til Sogndal:
NOR-WAY Bussekspress